News

ETT EGET SÄLLSKAP

Utställning på Lilla Baren, Riche, Stockholm.
Figurer gjorda 2012-2017
Vernissage 21 Mars kl 17-20
Utställningen pågår 21/3-18/4 2017

http://riche.se/kalendarium/vernissage-kristina-skantze-ett-eget-sallskap/