News

Summer Course at Sätergläntan

Handsewing workshop in Dalarna July 1-5. Soft sculpture and puppet making.

Handsömnad av kroppar och dockor