News

Möt Mästaren

Illustration till Slöjd i Blekinges pågående utvecklingsprojekt Möt Mästaren.
Under tre års tid lyfts konsthantverkets historia och handens kunskap fram genom olika samarbeten och programpunkter.
Slöjd i Blekinge