News

Virserums Konsthall

Tråd -en berättelse om mänsklig rörelse är en grupputställning på Virserums Konsthall i Småland som visas 19 April-29 November 2020. Medverkande konstnärer är:
KR Grundström, Jessica Johannesson, Dominika Kemilä, Evelina Kollberg, Kerstin Lindström, Kristina Müntzing och Kristina Skantze.
https://www.virserumskonsthall.com/utstallningar/