Work>Exhibitions

Familjeberättelser, Stenungsunds Konsthall, 2023

Solo show at Stenungsunds Konsthall, Kulturhuset Fregatten
Soft sculptures and photos.
February 11- March 25 2023
Photos: Marit Lissdaniels, Stenungsunds Konsthall

  • A12a_Stenungsund
  • A12b_Stenungsund
  • A12c_Stenungsund
  • A12d_Stenungsund
  • A12e_Stenungsund
  • A12f_Stenungsund